Biuro Projektowe
Joanna Styka-Lebioda

"Stacja Kultura" w Deszcznie

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNEGO BUDYNKU STACJI PKP NA POTRZEBY BIBLIOTEKI GMINNEJ

 

Od dłuższego czasu obserwuje się postępującą degradację dawnego budynku stacji PKP w Deszcznie, który jest trwale wpisany w krajobraz kulturowy miejscowości. Projekt przewiduje adaptację tego historycznego obiektu kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej. Przyporządkowanie mu nowej funkcji to szansa, na zahamowanie procesu degradacji i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla lokalnej społeczności.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia czytelni i wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci, a także towarzyszące im pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz sanitariaty. Poza wykorzystaniem istniejących powierzchni użytkowych przewidziano rozbudowę o nowy obiekt kubaturowy swoją formą nawiązujący do kolejowego wagonu. Znajdzie się w nim sala biblioteki ze stanowiskami do pracy. Dodatkowo zaprojektowano przeszkloną werandę, stanowiącą integralną część sali wielofunkcyjnej. Pomieszczenia te wzbogacą ofertę biblioteki o możliwość prowadzenia różnego typu zajęć – np. zajęcia plastyczne, teatralne, konferencje, czy spotkania w grupach tematycznych.

W efekcie powstanie wartościowa przestrzeń oraz ciekawa oferta integrująca mieszkańców gminy. 

PARAMETRY TECHNICZNE:

powierzchnia użytkowa 499,1m2

powierzchnia zabudowy 267,7m2

kubatura 2006,8m3

Zamawiający:Gmina Deszczno
Lokalizacja:działka nr ewid. 285/1 ul. Kolejowa 4 66-446 Deszczno
Dołącz do nas!

Newsletter